Automatická kresba

Zabývám se automatickou kresbou, která může sloužit jako diagnostický a léčebný nástroj. Je vedena podvědomím, tedy rozum a představy ji v tu chvíli neovlivňují.

Lze jí také čistit prostor a energie.

Automatickou kresbou se již zabývám více než 10 let a mám s touto diagnostikou dobré zkušenosti.

Automatická kresba